Tapahtumia:

 Ajankohtaista

 

JMS hirvijaos tiedottaa kesän ammunnoista

 


 

Jurvan rhy:n ampumakokeet, metsästäjätutkinnot, suurpetoyhdysmiehet, yms. 2014

 


 

Kurikan rhy:n ampumakokeet ja metsästäjätutkinnot 2014

 


 

Varislupa 10.3. - 8.5.2014 ja harakkalupa 1.4. - 2.5.2014

Lupa on myönnetty Metsästyslain 41 b §:n 3 momentin nojalla.
Lupa-alueet näkyvät tällä karttasivulla. Ilmoitus lintusaaliista tulee tehdä Erkki Koskelle (0400 314 362) tai Esko Laitalalle (0400 667 344) koordinaatit ilmoittaen. Ääntä synnyttävän laitteen käyttö on sallittu.
Lisätietoja Erkki Koski (0400 314 362).

 


 

Metsästysajat, saaliskiintiöt, vieras- yms. kortit ja rauhoitusalueet metsästyskaudella 2013-14:

Pöytäkirjatiivistelmä yleisen kokouksen päätöksistä 5.8.2013

Jokaisen metsästäjän velvollisuutena on selvittää ennen jahtiin ryhtymistään kohdealueen metsästysoikeudet.
Epäselvissä tapauksissa ota yhteys Esko Laitalaan, puh. 0400 667 344.